World Servants

World Servants LogoWorld Servants is een christelijke organisatie die scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen bouwt met hulp van groepen van jongeren en volwassenen uit Nederland.

In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede woningen of gebouwen voor onderwijs en gezondheidszorg. De toekomst van veel kinderen en volwassenen ziet er daardoor niet goed uit. World Servants wil hier verandering in brengen door deelnemers te activeren en fondsen te laten werven voor de World Servants projecten.

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. Zij doet dat door het uitzenden van groepen die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden. World Servants Nederland bestaat uit een veertiental vaste medewerkers, die – o.l.v. een directeur – worden ondersteund door een groot aan
tal vrijwilligers.

Met World Servants op pad gaan is meer dan ontwikkelingshulp. Je stapt in een andere wereld die een blijvende indruk bij je zal achterlaten. Het motto van World Servants is daarom ‘bouwen aan verandering’.

Meer over de landelijke organisatie vind je op www.worldservants.nl.